An Toàn của Quỹ

Bảo hộ thương mại cấp Avant

platform2

NBP

Chúng tôi cung cấp cho tất cả khách hàng Bảo vệ số dư âm (NBP) để họ không bao giờ phải chịu bất kỳ tổn thất nào vượt quá số dư tài khoản của họ.

profit

Thanh khoản cấp cao nhất

Khách hàng của GOLDSTONE được hưởng lợi từ tính thanh khoản sâu, được cung cấp bởi các tổ chức ngân hàng hàng đầu quốc tế.

segregated-accounts

Tài khoản tách biệt

Tiền của khách hàng được giữ trong các tài khoản ngân hàng riêng biệt để đảm bảo rằng chúng luôn được bảo vệ.

segregated-accounts

Tài khoản tách biệt

Tiền của khách hàng được giữ trong các tài khoản ngân hàng riêng biệt để đảm bảo rằng chúng luôn được bảo vệ.

segregated-accounts

Tài khoản tách biệt

Tiền của khách hàng được giữ trong các tài khoản ngân hàng riêng biệt để đảm bảo rằng chúng luôn được bảo vệ.

security

Bảo hiểm bồi thường nghề nghiệp lên đến 500 nghìn EUR

Như một biện pháp an toàn bổ sung, GOLDSTONE đã giới thiệu bảo hiểm bồi thường chuyên nghiệp trị giá 500 nghìn.

Scroll to Top