Đầu tư 101

Một nơi tốt để bắt đầu. Giảm độ cao trước khi bạn đi sâu vào.

 • What is an investment banker? Tháng Mười Hai 6, 2022 - GOLDSTONE LEARN Different profit, Smarter profit. Our authors’ works have appeared in the magazines of the whole world. DEFINITION: Investment bankers are an important part of the banking industry and have a variety of responsibilities that revolve around raising money for corporations, governments, and other companies. Understanding investment bankers An investment banker is a person …

  What is an investment banker? Đọc thêm »

 • What is insider trading? Tháng Mười Một 30, 2022 - GOLDSTONE LEARN Different profit, Smarter profit. Our authors’ works have appeared in the magazines of the whole world. DEFINITION: Insider trading occurs when someone buys or sells shares in a company on the basis of non-public information that materially influences his trading decision. Understanding insider trading Insider trading occurs when someone uses inside information to …

  What is insider trading? Đọc thêm »

 • What is cash? Tháng Mười Một 22, 2022 - GOLDSTONE LEARN Different profit, Smarter profit. Our authors’ works have appeared in the magazines of the whole world. DEFINITION: Most people think of cash as physical currency such as coins or bills, but in the world of finance, cash usually refers to money and anything that an entity can quickly convert into cash. Understanding cash …

  What is cash? Đọc thêm »

 • What is custodian? Tháng Mười Một 8, 2022 - GOLDSTONE LEARN Different profit, Smarter profit. Our authors’ works have appeared in the magazines of the whole world. DEFINITION: A custodian protects your securities (a financial item that has a monetary value) or tangible assets from theft or loss. Understanding custodians Custodians are usually large, well-known companies, such as banks. They hold your financial assets …

  What is custodian? Đọc thêm »

 • What is net worth? Tháng Mười Một 1, 2022 - GOLDSTONE LEARN Different profit, Smarter profit. Our authors’ works have appeared in the magazines of the whole world. DEFINITION: Net worth is a snapshot of your personal wealth – it is the difference between what you own and what you owe. Understanding net worth Your net worth is an assessment of your financial health. It …

  What is net worth? Đọc thêm »

 • What is progressive tax? Tháng Mười 25, 2022 - GOLDSTONE LEARN Different profit, Smarter profit. Our authors’ works have appeared in the magazines of the whole world. DEFINITION: A progressive tax system is one in which the tax rate a person pays increases in proportion to his or her income. Understanding progressive tax In a progressive tax system, higher earners pay a higher tax …

  What is progressive tax? Đọc thêm »

 • What is pension? Tháng Mười 18, 2022 - GOLDSTONE LEARN Different profit, Smarter profit. Our authors’ works have appeared in the magazines of the whole world. DEFINITION: A pension plan is an employer-sponsored retirement plan that promises employees a specific benefit in retirement. Understanding pensions A pension plan is a retirement plan in which an employer guarantees employees a specified benefit. The employer …

  What is pension? Đọc thêm »

 • What is the stock market? Tháng Mười 11, 2022 - GOLDSTONE LEARN Different profit, Smarter profit. Our authors’ works have appeared in the magazines of the whole world. DEFINITION: On the stock exchange, buyers and sellers come together to trade in shares of approved companies. Understanding the stock market Stocks are bought and sold on exchanges that bring together buyers and sellers of shares in …

  What is the stock market? Đọc thêm »

 • How much should I save for retirement? Tháng Mười 4, 2022 - GOLDSTONE LEARN Different profit, Smarter profit. Our authors’ works have appeared in the magazines of the whole world. TAKEAWAY The earlier you start saving for retirement, the better. If you save small amounts early, you can make gains over time. Accounts like 401(k)s and IRAs offer tax advantages that can help you save more. Take …

  How much should I save for retirement? Đọc thêm »

 • What is a Dividend? Tháng Chín 27, 2022 - GOLDSTONE LEARN Different profit, Smarter profit. Our authors’ works have appeared in the magazines of the whole world. DEFINITION: A dividend is a payment made by a company to its shareholders to give them a share of the company’s profits – dividends are often paid quarterly and in cash. Understanding dividends Investors in the stock …

  What is a Dividend? Đọc thêm »

 • How can I start budgeting? Learn how to spend, save, and invest Tháng Chín 20, 2022 - GOLDSTONE LEARN Different profit, Smarter profit. Our authors’ works have appeared in the magazines of the whole world. TAKEAWAY Your expenses generally fall into two categories: Your needs and your wants. It’s important to prioritize your wants – these generally include food, housing, health care, transportation, and insurance. Depending on how much you earn, you …

  How can I start budgeting? Learn how to spend, save, and invest Đọc thêm »

 • What is a Portfolio? Tháng Chín 13, 2022 - GOLDSTONE LEARN Different profit, Smarter profit. Our authors’ works have appeared in the magazines of the whole world. A portfolio is a collection of financial assets, such as stocks, bonds, cash, real estate, or alternative investments. Understanding a portfolio A portfolio is a window into your financial life and provides insight into how you want to invest …

  What is a Portfolio? Đọc thêm »

 • What’s the purpose of a diversified portfolio? Tháng Chín 6, 2022 - GOLDSTONE LEARN Different profit, Smarter profit. Our authors’ works have appeared in the magazines of the whole world. TAKEAWAY In general, the more varied and diverse your investments, the better they’re able to help you mitigate losses. Identify what type of investor you are. Manage risks and rewards. If you seek help, know what you’re …

  What’s the purpose of a diversified portfolio? Đọc thêm »

 • What is a Broker? Tháng Tám 31, 2022 - GOLDSTONE LEARN Different profit, Smarter profit. Our authors’ works have appeared in the magazines of the whole world. DEFINITION: A broker is a person or brokerage firm that matches investors who want to buy or sell securities (such as stocks or bonds) with the other side of their transactions. Understanding a broker Brokers are the …

  What is a Broker? Đọc thêm »

 • Phái sinh là gì? Tháng Tám 24, 2022 - Phái sinh là một hợp đồng tài chính có giá trị dựa trên sự thay đổi giá hoặc biến động thống kê của một tài sản khác được gọi là tài sản cơ sở...

  Phái sinh là gì? Đọc thêm »

 • Tiền điện tử là gì? Tháng Tám 16, 2022 - Tiền điện tử (như bitcoin) là tài sản kỹ thuật số được sử dụng để đầu tư hoặc thanh toán, thường không được hỗ trợ bởi bất kỳ chính phủ hoặc ngân hàng trung ương nào và thường dựa trên blockchain...

  Tiền điện tử là gì? Đọc thêm »

 • Hàng hóa là gì? Tháng Tám 9, 2022 - Hàng hóa là những nguyên liệu thô được trồng hoặc khai thác –- Chúng đóng vai trò là nền tảng cho tất cả các sản phẩm khác...

  Hàng hóa là gì? Đọc thêm »

 • Cổ phiếu là gì? Tháng Tám 2, 2022 - Cổ phần là một đơn vị sở hữu trong công ty - nếu bạn sở hữu một cổ phần, điều đó khiến bạn trở thành cổ đông...

  Cổ phiếu là gì? Đọc thêm »

 • Forex là gì? Tháng Bảy 19, 2022 - Ngoại hối, Forex, FX. Tất cả chúng đều có nghĩa giống nhau - Chuyển đổi tiền tệ của một quốc gia thành một quốc gia khác, chẳng hạn như đô la Mỹ thành đô la Úc...

  Forex là gì? Đọc thêm »

 • Đầu tư là gì? Tháng Bảy 13, 2022 - Đầu tư là một tài sản được mua bởi một cá nhân hoặc tổ chức với kỳ vọng rằng nó sẽ tạo ra thu nhập hoặc lợi nhuận trong tương lai ...

  Đầu tư là gì? Đọc thêm »

 • Ba điều cần làm trước khi bắt đầu đầu tư Tháng Bảy 2, 2022 - Đầu tư là một cuộc chạy marathon cả đời. Khi bạn quyết định chạy, bạn không thể chỉ bắt đầu chạy như Forrest Gump - bạn phải tập luyện...

  Ba điều cần làm trước khi bắt đầu đầu tư Đọc thêm »

 • Tại sao tôi nên nghĩ đến việc đầu tư? Tháng Bảy 2, 2022 - Đầu tư có thể hỗ trợ tích lũy tài sản hiệu quả hơn tiết kiệm một mình. Đầu tư có thể hỗ trợ tích lũy tài sản hiệu quả hơn tiết kiệm một mình...

  Tại sao tôi nên nghĩ đến việc đầu tư? Đọc thêm »

 • Tôi có thể đầu tư vào những gì? Tháng Bảy 2, 2022 - Mọi người đầu tư với hy vọng thu được lợi nhuận trong tương lai. Họ có thể đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, ETF, bất động sản, v.v. Nói chung, lợi nhuận tiềm năng càng cao thì khoản đầu tư càng rủi ro...

  Tôi có thể đầu tư vào những gì? Đọc thêm »

Scroll to Top
Scroll to Top